BENVIGUTS A VALL D’OR CAMPING & BEACH
Qualsevol persona que accedeixi a Vall d´Or Camping & Beach ha de complir aquest reglament, que ha estat pensat per tal de crear les millors condicions de convivència.

1- ACCÉS AL CÀMPING: Està reservat només als campistes; qualsevol altra persona haurà de sol·licitar a la recepció el permís d’entrada, deixar les dades identificatives i adquirir la polsera identificativa que haurà de portar posada i visible en tot moment. El titular de la factura es farà responsable tant dels seus actes com dels acompanyants.

2- INSCRIPCIÓ: El client haurà d’acreditar la seva identitat i la de la resta d’acompanyants, presentant els DNI o altres documents d’identitat oficials, i registrar tots els conceptes subjectes a pagament que accedeixin al càmping. Qualsevol variació haurà de ser comunicada a la recepció, amb la presentació de l’albarà d’entrada. Si no es fa, l’eventual baixa d’algun concepte no serà tinguda en compte i les altes seran imputades al total de l’estada.

3- VISITES: Les persones alienes al càmping que vulguin visitar familiars o amics, hauran de deixar el vehicle fora del recinte excepte autorització de la recepció i passar per recepció a fer efectiva la factura corresponent. Cal presentar els documents d’identitat respectius i abonar la tarifa de visita vigent en el moment de registrar-se.En cas que alguna família rebi visites que no s’hagin registrat prèviament, estarà incorrent en una infracció greu i serà convidada a abandonar el càmping.

4- MENORS DE 18 ANYS: Només seran admesos en companyia d’un adult que se’n faci responsable. Els pares o acompanyants de menors es faran càrrec de possibles danys o accidents que poguessin causar durant la seva estada al càmping.

5- PÀRQUING A L’ENTRADA: S’ha d’utilitzar exclusivament durant el temps necessari per fer la inscripció a la recepció. No es pot aparcar per anar a visitar altres clients, anar a la platja o al restaurant.

6- CIRCULACIÓ DE VEHICLES: La velocitat màxima permesa al càmping és de 10Km/h. La circulació està prohibida entre les 24:00 hi les 07:00 h. El client que arribi o decideixi anar-se’n entre aquestes hores, haurà de deixar el vehicle a l’exterior del càmping.

7- BICICLETES I ALTRES VEHICLES: Queda prohibit el seu ús en competició esportiva o perillosa, així com la seva circulació a partir de les 23:00h per raons de seguretat. A partir de les 21 hores hauran de circular amb els llums encesos. Queda prohibida la utilització per qualsevol raó de vehicles amb motor de gasolina com mini motos, quads, etc.

8- HORES D’ARRIBADA I SORTIDA:
Per a les parcel·les l’hora d’arribada és des de les 10.00 a les 22.00 h.
Per als mobil-homes l’hora d’arribada és des de les 16:00 a les 22:00 h.Si un client preveu la seva arribada fora d’aquests horaris, preguem ho comuniqueu amb antelació.
Les parcel·les i mobilhomes hauran de quedar lliures abans de les 12:00h del dia de sortida.
Preguem als clients que retirin de les parcel·les qualsevol resta de menjar o material d’acampada.
La clau del mobil-home s’haurà de lliurar a recepció. En cas de voler sortir fora de l’horari de recepció, cal notificar-ho amb antelació.

  • El mobil-home ha de ser lliurat net i recollit, és a dir, en les mateixes condicions que va ser lliurat el dia d’arribada; els utensilis de cuina nets, la roba de llit i tovalloles de bany usades agrupades en un mateix lloc i les escombraries dipositades als contenidors; en cas contrari, se li aplicarà un càrrec de 30€ en concepte de neteja.
  • No es permet fumar dins dels mobil-home; per això té a la seva disposició la terrassa del mòdul.
  • Es deixarà una fiança de 100€, el dia d’arribada, en garantia de neteja i mobiliari.

 

9- SORTIDES DURANT LA NIT: Els clients que vulguin sortir abans de l’hora d’obertura del càmping hauran d’estacionar el vehicle fora del càmping abans de l’hora de tancament del càmping i pagar l’import íntegre fins al dia de la sortida.

10- HORARI DE SILENCI: Des de les 24:00h fins a les 07:00h el silenci serà absolut. Es respectarà l’horari de descans entre les 14:00 hi les 16:00 hi entre les 23:00 hi les 24:00 h. Durant les hores de descans es demana als acampats que baixi el volum de TV, ràdios, equips de música, etc. i s’intenti reduir en tant que sigui possible l’ús dels vehicles de motor. En cas de no complir-se aquesta norma, la direcció es reserva el dret de convidar a abandonar el càmping els hostes causants d’aquesta alteració sense cap dret a sol·licitar l’abonament pels dies pendents de gaudir.

11- ALLOTJAMENTS: La recepció del càmping assignarà un allotjament al client en arribar. El client podrà sol·licitar a recepció un eventual canvi del mateix. En cap concepte el client ocuparà o reservarà cap allotjament sense coneixement de la recepció. El vehicle haurà de quedar estacionat dins de la parcel·la, està totalment prohibit estacionar el vehicle a parcel·les buides. Així mateix queda prohibit plantar qualsevol classe de planta o cultiu al sòl de la parcel·la o als parterres. No es poden lligar cordes ni hamaques al mobiliari del càmping (fonts, fanals, etc.). La instal·lació de tendals s’ha de fer preservant la bona imatge del càmping, als mobil-homes està prohibit treure els elements continguts al seu interior a la platja i posar cordes a les terrasses, així com estendre la roba en zona visible, s’utilitzaran els estenedors portàtils.

12- PARAVENTS: Es limitaran al màxim i només es podran instal·lar aquells autoritzats per la recepció del càmping. Hauran de tenir els seus propis ancoratges i no necessitar vareta de ferro o cordes lligades als arbres o cap altre mobiliari per a la seva instal·lació. Hauran de tenir un suport metàl·lic horitzontal de punta rodona a la part superior i hauran de ser de colors clars i sense ratlles.

13- GOSSOS: Hauran d’anar sempre lligats i es prohibeix l’accés de gossos de races perilloses. No s’admeten als mobile-homes. Els animals no poden accedir a la platja.

14- SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC: Queda prohibit connectar un endoll no apropiat a les caixes elèctriques. La direcció del càmping es reserva el dret de prohibir el subministrament elèctric als clients que no tinguen una instal·lació elèctrica en perfectes condicions. A Recepció es proporcionarà un adaptador sota fiança de 20€.

15- BARBACOES: Es permeten a la mateixa parcel·la, sempre que es facin amb carbó o gas però mai amb fusta. Estan prohibides a la zona dels mobile-homes. Estan autoritzades a la resta de càmping sempre que les condicions meteorològiques ho permetin i no es molesti els acampats. S’haurà de col·locar sempre una galleda amb aigua al costat de la barbacoa encesa. Queda totalment prohibit encendre foc obert o al terra del càmping, platja i rodalies.

16- CAIXES DE SEGURETAT: Els objectes de valor poden ser dipositats al servei de lloguer de caixes de seguretat instal·lat a la recepció.

17- AIGÜES RESIDUALS: Per motius d’higiene i conservació dels arbres i plantes, hauran de ser abocades als WC Químics disposats al bloc sanitari a aquest efecte i mai a terra o als desguassos.
18- FONTS, PIQUES I RENTADORS: L’aigua potable de les fonts es destinarà exclusivament a consum humà. Les piques s’utilitzaran per fregar plats i estris de cuina i els safareigs per rentar roba. Preguem un bon ús de les instal·lacions, i que siguin deixades en estat òptim després de la seva utilització.

19- RESIDUS: Aquests han de ser dipositats als contenidors de recollida selectiva instal·lats a diferents zones del càmping.

Només es podran dipositar adequadament a les zones destinades, residus orgànics, vidre, cartró i plàstics. El càmping no es responsabilitza de la gestió d’altres tipus de residus, i el client haurà de gestionar el seu trasllat a un punt de reciclatge.

Queda terminantment prohibit llençar el carbó encara calent de les barbacoes a l’interior dels contenidors. Les cendres originades per les barbacoes s’han d’abocar als cubs metàl·lics destinats a aquest efecte.

 

20- TOP-LESS: No està permès a l’interior del càmping

21- ASSEGURANCES: La direcció declina tota responsabilitat eventual en cas de robatori, accident o danys a persones i coses provocats per tercers aliens a l’establiment. Tampoc respon de danys causats per tempestes, pedregades, incendis o altres causes de força major. Els clients hauran de contraure obligatòriament una assegurança de responsabilitat civil per possibles danys causats per les caravanes o elements d’acampada a altres campistes o al mateix càmping.

22- PAGAMENT DE LES FACTURES: La factura haurà de ser abonada abans de l’arribada, després de la presentació de l’albarà d’entrada a la recepció. Les factures corresponents a estades a mobil-homes s’abonaran també a l’arribada al càmping. Per tant, la factura total de l’estança s’abonarà en el moment d’entrada al càmping i abans d’ocupar la parcel·la.

23- DRET D’ADMISSIÓ: La direcció del càmping exercirà el dret d’admissió segons l’article 9 del Decret 200/1999 impedint l’accés al càmping a:

  • Persones que manifestin actituds violentes, es comportin de manera agressiva o provoquin aldarulls i les que tinguin actituds poc respectuoses amb el personal del càmping i/o els altres clients.
  • Persones que consumeixin substàncies estupefaents o mostrin símptomes d’haver consumit i les que mostrin signes d’estat d’embriaguesa.
  • Persones que no facilitin un document d’identitat per registrar-lo al càmping.

 

24- RESPONSABILITATS: Tot i la contínua vigilància dins del càmping, la direcció no es farà responsable de possibles robatoris o sostraccions de les propietats dels usuaris. La direcció no es farà responsable de danys ocasionats per altres clients com a resultat d’actes vandàlics, incendis ocasionats pels mateixos campistes, incidències atmosfèriques o desastres naturals o qualsevol altra causa aliena a l’empresa. Cada usuari ha de tenir una assegurança de responsabilitat civil a tercers.

25- INCOMPLIMENT: Tota aquella persona que contravingui algun aspecte d’aquest reglament serà convidat a abandonar el càmping. La direcció de Vall d´Or Camping & Beach té autorització per expulsar tota aquella persona que no respecti la normativa que s’exposa al present reglament.
Demanem que si us plau es dirigeixin a la recepció per fer-nos arribar qualsevol queixa o suggeriment.
A Vall d´Or Camping & Beach estem compromesos a crear una experiència única durant les seves vacances!
LA DIRECCIÓ
Vall d´Or Camping & Beach

Reminder

Descobreix les nostres ofertes de l’estiu