WELKOM BIJ VALL D’OR CAMPING & BEACH

Iedereen die Vall d’Or Camping & Beach betreedt, moet zich houden aan deze voorschriften, die zijn opgesteld om de beste voorwaarden voor coëxistentie te creëren.

1- TOEGANG TOT DE CAMPING: Deze is alleen gereserveerd voor kampeerders; elke andere persoon moet toestemming vragen aan de receptie, zijn identificatiegegevens achterlaten en de identificatiearmband aanschaffen die hij moet dragen en te allen tijde zichtbaar moet zijn. De Directie behoudt zich het recht van toegang voor. De houder van de factuur is verantwoordelijk voor zowel zijn daden als die van zijn metgezellen.

2- INSCHRIJVING: Op het moment van aankomst moet de klant zich registreren bij de receptie, waarbij hij zowel de mensen als de betaalde items registreert die toegang hebben tot de camping. Elke afwijking hiervan moet worden meegedeeld aan de receptie, met overlegging van de leveringsbon. Gebeurt dit niet, dan wordt er geen rekening gehouden met de eventuele annulering van een concept en worden de inschrijvingen ten laste van het totale verblijf gebracht.

3- BEZOEKEN: Mensen van buiten de camping die familie of vrienden willen bezoeken, moeten het voertuig buiten het terrein laten staan, tenzij de receptie hiervoor toestemming heeft gegeven, en gaan via de receptie om de bijbehorende factuur te betalen. Het is noodzakelijk om de respectieve identiteitsdocumenten te tonen en de huidige bezoekkosten te betalen op het moment van registratie.

Als een gezin bezoek krijgt dat niet eerder is geregistreerd, begaat het een ernstige overtreding en wordt het verzocht de camping te verlaten.

4- JONGER DAN 18 JAAR: Ze worden alleen toegelaten in het gezelschap van een volwassene die voor hen verantwoordelijk is. Ouders of minderjarigen die hen vergezellen, zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of ongelukken die zij kunnen veroorzaken tijdens hun verblijf op de camping.

5- PARKEREN BIJ DE INGANG: het moet uitsluitend worden gebruikt gedurende de tijd die nodig is om u te registreren bij de receptie. U kunt niet parkeren om andere klanten te bezoeken, naar het strand of naar het restaurant te gaan.

6- VERKEER VAN MOTORVOERTUIGEN: De maximaal toegestane snelheid op de camping is 10 km/u. Circulatie is verboden tussen 24:00 en 07:00 uur. De klant die tussen deze uren arriveert of besluit te vertrekken, moet zijn voertuig buiten de camping achterlaten.

7- FIETSEN EN ANDERE VOERTUIGEN: Het gebruik ervan bij sport of gevaarlijke wedstrijden is verboden, evenals het gebruik ervan na 23.00 uur. voor veiligheidsredenen. Na 21.00 uur ze moeten circuleren met de lichten aan. Het gebruik, om welke reden dan ook, van door benzine aangedreven voertuigen zoals mini-motorfietsen, quads enz. is verboden.

8- AANKOMST- EN VERTREKTIJDEN:
Voor staanplaatsen is de aankomsttijd van 10.00 uur tot 22.00 uur.
Voor stacaravans is de aankomsttijd vanaf 16:00 uur. tot 22:00 uur
Als een klant buiten deze uren verwacht te arriveren, wordt u verzocht dit van tevoren aan de receptie te melden.

De staanplaatsen en stacaravans dienen op de dag van vertrek voor 12.00 uur te worden verlaten.
Klanten worden verzocht eventuele restanten of kampeermateriaal van de staanplaatsen te verwijderen.

De sleutel van de stacaravan dient te worden ingeleverd bij de receptie. Als u buiten de openingstijden van de receptie wilt vertrekken, dient u dit vooraf aan ons door te geven.

  • De stacaravan moet schoon en netjes worden opgeleverd, dat wil zeggen in dezelfde staat als op de dag van aankomst; schoon keukengerei, gebruikt beddengoed en badhanddoeken op dezelfde plek gegroepeerd en afval in de containers gedeponeerd; Anders wordt er € 30,- schoonmaakkosten in rekening gebracht.
  • Roken is niet toegestaan in de stacaravans; hiervoor heb je het terras van de module tot je beschikking.
  •  Op de dag van aankomst wordt een borg van € 100 in rekening gebracht als garantie voor schoonmaak en meubilair.

9- VERTREK TIJDENS DE NACHT: Klanten die vóór de openingstijd van de camping willen vertrekken, moeten het voertuig buiten de camping parkeren vóór de sluitingstijd van de camping en het volledige bedrag betalen tot de dag van vertrek.

10- STILTE-UUR: Van 12.00 uur tot 7.00 uur is de stilte absoluut. Tussen 14.00 uur en 14.00 uur worden de rusttijden gerespecteerd. en 16.00 uur en tussen 23:00 uur en 00.00 uur. Tijdens de rusturen wordt de kampeerders verzocht het volume van tv, radio’s, muziekapparatuur enz. zachter te zetten en het gebruik van motorvoertuigen zoveel mogelijk te beperken. Als deze regel niet wordt nageleefd, behoudt de directie zich het recht voor om de gasten die deze wijziging hebben veroorzaakt, uit te nodigen de camping te verlaten zonder enig recht om betaling te vragen voor de dagen in afwachting van het genot.

11- ACCOMMODATIE: De receptie van de camping wijst de klant bij aankomst een accommodatie toe. De klant kan bij de receptie een eventuele wijziging aanvragen. In geen geval zal de klant accommodatie bezetten of reserveren zonder medeweten van de receptie. Het voertuig moet binnen het perceel geparkeerd blijven, het is ten strengste verboden om het voertuig op lege percelen te parkeren. Het is eveneens verboden om welke plant of gewas dan ook op de grond van het perceel of in de bloemperken te planten. Aan het kampeermeubilair (fonteinen, lantaarnpalen etc.) kunt u geen touwen of hangmatten binden. De installatie van luifels moet gebeuren met behoud van het goede imago van de camping. Wanneer het in stacaravans verboden is om de elementen die zich binnenin bevinden mee te nemen naar het strand en touwen op de terrassen te leggen, evenals kleding op een zichtbare plaats op te hangen, zullen draagbare waslijnen worden gebruikt.

12- VOORRUITEN: Ze zijn beperkt tot het maximum en alleen degenen die door de receptie van de camping zijn geautoriseerd, kunnen worden geïnstalleerd. Ze moeten hun eigen ankers hebben en hebben voor hun installatie geen ijzeren staven of touwen nodig die aan bomen of ander meubilair zijn vastgemaakt. Ze moeten een horizontale metalen steun hebben met bovenaan een ronde punt en moeten licht van kleur en zonder strepen zijn.

13- HONDEN: Ze moeten altijd aangelijnd zijn en de toegang van honden van gevaarlijke rassen is verboden. Ze zijn niet toegestaan in stacaravans. Dieren hebben geen toegang tot het strand.


14- ELEKTRISCHE VOEDING: Het is verboden om een ongeschikte stekker aan te sluiten op de elektriciteitskasten. De directie van de camping behoudt zich het recht voor om de levering van elektriciteit te verbieden aan klanten die geen elektrische installatie in perfecte staat hebben. Een adapter wordt verstrekt bij de receptie tegen een borg van € 20.

15- BARBECUE: Ze zijn toegestaan op hetzelfde perceel, zolang ze gemaakt zijn met kolen of gas, maar nooit met hout. Ze zijn verboden in de stacaravans. Op de rest van de camping zijn ze toegestaan zolang de weersomstandigheden het toelaten en de kampeerders niet gestoord worden. Naast de aangestoken barbecue dient altijd een emmer met water te staan. Het is ten strengste verboden om open vuur te maken of op het terrein van de camping, het strand en omgeving.

16- VEILIGE BOXEN: Waardevolle voorwerpen kunnen worden gedeponeerd in de kluisverhuurservice die bij de receptie is geïnstalleerd.

17- AFVALWATER: Om redenen van hygiëne en het behoud van bomen en planten moet het worden geloosd in de daarvoor voorziene chemische toiletten in het sanitairblok en nooit op de grond of in de riolering.

18- FONTEINEN, WASGOTEN EN WASGOED: Het drinkwater uit de fonteinen wordt uitsluitend gebruikt voor menselijke consumptie. De gootstenen worden gebruikt om de afwas en het keukengerei af te wassen en de gootstenen om kleding te wassen. Maak goed gebruik van de faciliteiten en laat deze na gebruik in optimale staat achter.

19- AFVAL: deze moeten worden gedeponeerd in de containers voor selectieve inzameling die op verschillende plaatsen op de camping staan.

Het is ten strengste verboden om de nog hete houtskool van de barbecues in de containers te gooien.

De as afkomstig van de barbecues moet in de daarvoor bestemde metalen emmers worden gegoten. Alleen gft-afval, glas, karton en plastic kunt u netjes deponeren in de daarvoor bestemde vakken. De camping is niet verantwoordelijk voor het ophalen van het overige afval.

20- TOP-LESS: Het is niet toegestaan op de camping.

21- VERZEKERING: De directie wijst alle eventuele verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, ongeval of schade aan personen en zaken veroorzaakt door derden buiten het etablissement. Evenmin is zij verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door storm, hagel, brand of andere oorzaken van overmacht. Klanten dienen verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor eventuele schade die hun caravans of kampeerelementen toebrengen aan andere kampeerders of aan de camping zelf.

22- BETALING VAN DE FACTUREN: De factuur moet bij aankomst worden betaald, na overlegging van de leveringsbon bij de receptie. De facturen die overeenkomen met het verblijf in stacaravans worden ook betaald bij aankomst op de camping.

23- TOELATINGSRECHT: De directie van de camping oefent het toegangsrecht uit volgens artikel 9 van decreet 200/1999, waardoor de toegang tot de camping wordt verhinderd voor:

  • Mensen die zich gewelddadig gedragen, gedragen zich agressief of veroorzaken ruzies en degenen die zich respectloos opstellen tegenover het campingpersoneel en/of andere klanten.
  • Mensen die verdovende middelen gebruiken of symptomen vertonen van het gebruik ervan en mensen die tekenen van dronkenschap vertonen.
  • Personen die geen identiteitsbewijs overleggen voor inschrijving op de camping.

24- VERANTWOORDELIJKHEDEN: Ondanks voortdurende waakzaamheid binnen de camping, kan de directie niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele diefstal of diefstal van eigendommen van gebruikers. Het management is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door andere klanten als gevolg van vandalisme, brand veroorzaakt door de kampeerders zelf, atmosferische incidenten of natuurrampen of enige andere oorzaak buiten de macht van het bedrijf. Elke gebruiker moet een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering hebben.

25- NIET-NALEVING: Iedereen die enig aspect van dit reglement overtreedt, wordt verzocht de camping te verlaten. Het management van Vall d’Or Camping & Beach is bevoegd om iedereen te verwijderen die zich niet aan de regels van dit reglement houdt.

We vragen u om naar de receptie te gaan om ons eventuele klachten of suggesties te sturen.
Bij Vall d’Or Camping & Beach doen we er alles aan om een unieke ervaring te creëren tijdens uw vakantie!

Reminder

Ontdek onze zomeraanbiedingen